What's New
Date: 2017-06-15

ประกาศเรื่องการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ของสาขาวังน้อยและสาขาวังน้อย2 ไทยโยโกเร สาขาวังน้อยและวังน้อย2 ได้มีการเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์ดังนี้…

Date: 2015-08-07

ประกาศเรื่องการเปิดใช้งานสาขาบางปะกง2
เริ่มดำเนินการสาขาบางปะกง2 ด้วยสาขาบางปะกง2 เป็นอาคาร4ชั้น ความจุ 23,000 เมตริกตัน มี 3 ช่วงอุณหภูมิ คือ…

Date: 2014-03-07

ประกาศเรื่องสาขาบางปะกง2
จังหวัดฉะเชิงเืทรามีระยะทางใกล้กับท่าเรือแหลมฉบังและใกล้กับกรุงเทพฯ ทำให้ความต้องการในด้านบริการจัดเก็บสินค้ายิ่งมีมากขึ้นและมากขึ้น…

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ บริษัทไทยโยโกเร…

เก็บสินค้าอันมีค่าของลูกค้าที่ระดับอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสมที่สุด
งานของเรา คือ การส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าโดยยังคงสภาพเดิมเหมือน
เมื่อครั้งที่รับสินค้า เข้ามาทุกประการ ข้อกำหนดง่าย ๆ
แต่การทำให้ได้
ตามนั้นกลับไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนักเนื่องจากสินค้าส่วนใหญ่ที่เราดูแลอยู่
เป็นสินค้าประเภทอาหาร ประเภทอาหารซึ่งลูกค้าต้องการให้คงความ
สดใหม่และมีการควบคุมคุณภาพซึ่งเรา ก็สามารถตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าได้โดยใช้วิธีการเก็บรักษาอาหารที่ได้รับอนุญาตจาก
บริษัท โยโคฮามะ เรโท จำกัด แห่งประเทศญี่ปุ่น


การแยกประเภท การจัดเก็บและการขนส่งสินค้าเข้าสู่ห้องเย็นมีความถูกต้อง
รวดเร็ว และทั่วถึงสินค้าที่จัดส่งถึงเราจะได้รับการคัดแยกประเภทตามความ
ต้องการของผู้รับสินค้าในทันทีรายละเอียดต่าง ๆ จะถูกป้อนเข้าสู่ระบบ
ควบคุมสต๊อกและรายงานไปยังผู้รับสินค้าตามเวลา ที่เหมาะสม
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ดาวน์โหลดแผนที่

 

ที่อยู่
ชั้น 18 อาคาร สินธรทาวเวอร์ 3 เลขที่ 130-132 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพ 10330 โทร.02-651-4515, 02-651-4519 แฟกซ์.02-651-4517