บริการ

  บริการ
    ห้องเย็น
    ศูนย์กลางการกระจายสินค้า
   
  เหตุผลที่ดี 5 ประการของการเก็บรักษาสินค้าในห้องเย็นที่ไทยโยโกเร คือ

1. สินค้าของเราทั้งหมดจะได้รับการปฏิบัติด้วยวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพและดีที่สุด
2. สินค้าของท่านจะถูกบรรทุกจัดส่งอย่างถูกต้องและตรงต่อเวลา
3. สินค้าของท่านจะได้รับบริการตรวจสอบดูแลอย่างเอาใจใส่ตลอดเวลา
4. สินค้าทั้งหมดของท่านเมื่อนำออกไปจะคงสภาพเดิมเหมือนเมื่อครั้งเข้ามา
5. เรารักและห่วงใยในสินค้าของท่านเหมือนเช่นเดียวกับท่าน

เก็บสินค้าอันมีค่าของลูกค้าที่ระดับอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสมที่สุด

งานของเรา คือ การส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าโดยยังคงสภาพเดิมเหมือน
เมื่อครั้งที่รับสินค้าเข้ามาทุกประการ แม้จะเป็น ข้อกำหนดง่าย ๆ
แต่การทำให้ได้ตามนั้นกลับไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนัก เนื่องจากสินค้า
ส่วนใหญ่ที่เราดูแลอยู่ เป็นสินค้า ประเภทอาหารซึ่งลูกค้าต้องการให้คงความสดใหม่
และมีการควบคุมคุณภาพ ซึ่งเราก็สามารถตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าได้โดยใช้วิธีการเก็บรักษาอาหารที่ได้รับอนุญาตจากบริษัท
โยโคฮามะ เรโท จำกัด แห่งประเทศญี่ปุ่น ซึ่งคงคุณภาพดีเยี่ยมมากว่า 50 ปี

ห้องแช่แข็ง
อุณหภูมิ : -20 ~ -25 องศาเซลเซียส
สำหรับเก็บอาหารแช่แข็ง
อุณหภูมิ : +10 ~ +20 องศาเซลเซียส
สำหรับเก็บอาหารที่เป็นผงแป้ง
 
 
ห้องแช่แข็ง (โรงงานสาขาบางปะกง)
เครื่องแช่แข็งแบบสัมผัส (-30 ~ -40องศาเซลเซียส )
เครื่องแช่แข็งแบบเป่าลม (-30 ~ -40องศาเซลเซียส )