ศูนย์กลางการกระจายสินค้า

  บริการ
    ห้องเย็น
    ศูนย์กลางการกระจายสินค้า
   
  สาขาวังน้อย
  ที่ตั้ง 131 หมู่ที่1 ถนนพหลโยธิน
  ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย
  พระนครศรีอยุธยา 13170
  โทรศัพท์: 035-352-950, 035-352-951, 035-352-952, 035-352-953
  โทรสาร: 035-352-954, 035-352-955
   
  การให้บริการ
    – ห้องเย็น
    – การเลือกสินค้าและการจัดเรียง
    – การให้บริการโลจิสติกแก่ลูกค้า (3PL)
    – อื่นๆ
   
  ความจุ : 15,000 ตัน
  แช่เย็น : -5 ถึง +10 องศาเซลเซียส