ประวัติบริษัท

  เกี่ยวกับเรา
    รายละเอียดบริษัท
    ประวัติบริษัท
    ที่ตั้ง   >สำนักงานใหญ่  >สาขาบางปะกง  >สาขาบางปะกง2 
          >สาขาสำโรง  >สาขาวังน้อย  >สาขาวังน้อย2
   
 
ประวัติบริษัท
พ.ค. 2491 กลุ่มโยโกฮามา เรโตะ คิเงียวก่อตั้งขึ้นพร้อมกับการติดตั้ง
เครื่องทำความเย็นที่ตลาดกลางการค้าส่งแห่งโยโคฮามะ
พ.ย. 2496 ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทโยโกฮามา เรโตะ จำกัด
และได้เริ่มจำหน่ายและผลิตผลิตภัณฑ์ไส้กรอกปลาส่งขาย
ให้กับตลาดภายในประเทศ
ธ.ค. 2505 ได้เป็นหุ้นใน section ที่ 2 ของตลาดหุ้นโตเกียว
มี.ค. 2534 ได้เป็นหุ้นใน section แรก ของตลาดหุ้นโตเกียว
มิ.ย. 2534 เริ่มดำเนินการที่โรงงานสาขาสำโรง ด้วยพื้นที่จัดเก็บสินค้า
6,000 เมตริกตัน
มิ.ย. 2535 เริ่มดำเนินการที่โรงงานสาขาบางปะกง ด้วยพื้นที่
จัดเก็บสินค้า 9,800 เมตริกตัน
ก.ค. 2540 ขยายพื้นที่จัดเก็บสินค้าที่โรงงานสาขาสำโรงเป็น
12,000 เมตริกตัน
ก.พ. 2548 ได้รับรองมาตรฐานระบบจัดการคุณภาพ ISO9001:2000
โดย JQA (Japan Quality Assurance)
ต.ค. 2554 เริ่มดำเนินการที่โรงงานสาขาวังน้อย ด้วยพื้นที่จัดเก็บสินค้า
15,000 เมตริกตัน
ก.พ. 2557 เริ่มดำเนินการที่โรงงานสาขาวังน้อย2 ด้วยพื้นที่จัดเก็บสินค้า
27,100 เมตริกตัน
ส.ค. 2558 เริ่มดำเนินการที่โรงงานสาขาบางปะกง2 ด้วยพื้นที่จัดเก็บสินค้า
23,000 เมตริกตัน