สาขาสำโรง

  เกี่ยวกับเรา
    รายละเอียดบริษัท
    ประวัติบริษัท
    ที่ตั้ง   >สำนักงานใหญ่  >สาขาบางปะกง  >สาขาบางปะกง2 
          >สาขาสำโรง  >สาขาวังน้อย  >สาขาวังน้อย2
   
  สาขาสำโรง 

 

 
 
ผู้จัดการสาขาสำโรง / คุณทองใบ พันธ์สุวรรณ
 
 
 
 
ห้องเก็บสินค้า
   
 
ความจุ : 19,600 เมตริกตัน
จำนวนห้องเย็น : 14 ห้อง
แช่แข็ง: -20 ถึง -25 องศาเซลเซียส
แช่เย็น: +1 ถึง +20 องศาเซลเซียส
 
 
 
 
ห้องพักสินค้า และ ห้องแช่แข็ง
   
 
คลิ๊กที่ภาพเืพื่อขยาย
ดาวโหลดไฟล์