ประกาศเรื่องสาขาบางปะกง2

What's New

วันที่: 2014-03-07

  ประกาศเรื่องสาขาบางปะกง2

      จังหวัดฉะเชิงเืทรามีระยะทางใกล้กับท่าเรือแหลมฉบังและใกล้กับกรุงเทพฯ ทำให้ความต้องการในด้านบริการจัดเก็บสินค้ายิ่งมีมากขึ้นและมากขึ้น

      ดังนั้น เราจึงได้ตัดสินใจขยายสาขาบางปะกง เพื่อให้การบริการที่มีคุณภาพสูงสุดให้กับลูกค้าในสาขาใหม่นี้

   
  ชื่อ : สาขาบางปะกง
  ที่อยู่ : 59/1 ม.12, ถนนบางนา-ตราด, กม.45, ต. บางปะกง, อ.บางปะกง, จ.ฉะเชิงเทรา 24130
   
  ข้อมูลเพิ่มเติม
  (1) อาคาร 4 ชั้น
  (2) พื้นที่: 18,115 ตร.ม. ความจุ 23,000 ตัน
  (3) มี 2 อุณหภูมิ: แช่แข็งและแช่เย็น
  (4) ระบบชั้นวางเคลื่อนที่
  (5) ใช้พลังงานแสงอาทิตย์
  (6) ติดตั้งระบบทำความเย็นใหม่ (Newton3000)
  (7) ก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2015