ประกาศเรื่องการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ของสาขาวังน้อยและสาขาวังน้อย2

What's New

วันที่: 2017-06-15

  ประกาศเรื่องการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ของสาขาวังน้อยและสาขาวังน้อย2

      ไทยโยโกเร สาขาวังน้อยและวังน้อย2 ได้มีการเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์ดังนี้
   
  โทรศัพท์ : 035-352-950, 035-352-951, 035-352-952, 035-352-953
  โทรสาร : 035-352-954, 035-352-955