ประกาศเรื่องการเปิดใช้งานสาขาบางปะกง2

What's New

วันที่: 2015-08-07

  ประกาศเรื่องการเปิดใช้งานสาขาบางปะกง2

      เริ่มดำเนินการสาขาบางปะกง2 ด้วยสาขาบางปะกง2 เป็นอาคาร4ชั้น
ความจุ 23,000 เมตริกตัน มี 3 ช่วงอุณหภูมิ คือ

แช่แข็ง: -25องศาเซลเซียส
  แช่เย็น/ขนาดกลาง: 0องศาเซลเซียส ถึง 20องสาเซลเซียส
   
  เราติดตั้งเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด
      ติดตั้งระบบระบายความร้อนรุ่นใหม่ (Newton 3000)
      ระบบชั้นวางเคลื่อนที่
      เครื่องผลิตโอโซน และเครื่องควบคุมอุณภูมิ
      เครื่องระบายอากาศ / ลิฟท์
      การใช้พลังงานแสงอาทิตย์
   
  bangpakong2nd