รายละเอียดบริษัท

  เกี่ยวกับเรา
    รายละเอียดบริษัท
    ประวัติบริษัท
    ที่ตั้ง  >สำนักงานใหญ่ >สาขาบางปะกง >สาขาบางปะกง2
         >สาขาสำโรง >สาขาวังน้อย >สาขาวังน้อย2
   
 
รายละเอียดบริษัท
ประเภทธุรกิจ • ให้บริการห้องเย็นสำหรับสินค้าแช่เย็นหรือแช่แข็ง
• ให้บริการแช่แข็ง, แบ่งบรรจุ และขนส่งสินค้า
• นำเข้าและส่งออกอาหาร
 
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ชั้นที่ 18 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 3 เลขที่ 130-132
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ประเทศไทย
โทรศัพท์ / โทรสาร 02-651-4515, 02-651-4518,
02-651-4519, 02-651-4517
 
ที่ตั้งโรงงาน
สาขาบางปะกง
59/1 ม.12, ถนนบางนา-ตราด, กม.45,
ต. บางปะกง,
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
โทรศัพท์ / โทรสาร 038-532-154, 038-532-156,
038-532-157, 038-532-158
 
ที่ตั้งโรงงาน
สาขาบางปะกง2
59/1 ม.12, ถนนบางนา-ตราด, กม.45,
ต. บางปะกง,
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
โทรศัพท์ / โทรสาร 038-532-154, 038-532-156,
038-532-157, 038-532-158
 
ที่ตั้งโรงงาน สาขาสำโรง 1/1 ม.7, ซอยสุขาภิบาล 1, ถนนปู่เจ้าสมิงพราย
ต.สำโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
10130
โทรศัพท์ / โทรสาร 02-361-4800, 02-361-7277, 02-399-2517,      

02-399-2518, 02-399-2519, 02-361-4801

 
ที่ตั้งโรงงาน สาขาวังน้อย 131 หมู่ที่1 ถนนพหลโยธิน ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย
พระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์ / โทรสาร 035-958-620, 035-958-621, 035-958-622, 035-958-623, 035-958-624, 035-958-625
 
ที่ตั้งโรงงานสาขาวังน้อย2 131 หมู่ที่1 ถนนพหลโยธิน ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย
พระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์ / โทรสาร 035-958-620, 035-958-621, 035-958-622, 035-958-623, 035-958-624, 035-958-625
   
 
ก่อตั้งเมื่อ ธันวาคม 2532
 
ทุนจดทะเบียน 181.5 ล้านบาท
 
ผู้ให้อนุญาติ Yokohama Reito Co.,Ltd. (http://yokorei.co.jp)
 
ผู้ถือหุ้น Yokohama Reito Co.,Ltd.
Sumi-Thai International
Mitsui O.S.K Lines ( Thailand ) Co.,Ltd.
 
จำนวนพนักงาน 278 (2558/6)