สาขาบางปะกง
59/1 หมู่12 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางปะกง
อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
โทร. 038-532-154
พื้นที่จัดเก็บสินค้า
32,800 MT
อุณหภูมิ
พื้นที่ทั้งหมด
23,980 sq. m
สิ่งอำนวย
ความสะดวก
Frozen Room -18 ํC to -25 ํC
Chilled Room +0 ํC to +5 ํC
+10 ํC to +15 ํC
Ante Room +10 ํC to +15 ํC
Air-con Room +20 ํC to +25 ํC
Freezing Room -35 ํC to -40 ํC
• ชั้นวางสินค้าแบบเคลื่อนที่ (Mobile Rack)
• เครื่องผลิตโอโซนและเครื่องควบคุมความชื้น
• ลิฟต์ขนสินค้าขนาดใหญ่
• ระบบพลังงานสะอาดโซล่าร์เซลล์
• หลอดไฟฟ้า LED ภายในอาคาร เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
• พื้นที่อเนกประสงค์
พื้นที่จัดเก็บสินค้า
32,800 MT
พื้นที่ทั้งหมด
23,980 sq. m
อุณหภูมิ
Frozen Room -18 ํC to -25 ํC
Chilled Room +0 ํC to +5 ํC
+10 ํC to +15 ํC
Ante Room +10 ํC to +15 ํC
Air-con Room +20 ํC to +25 ํC
Freezing Room -35 ํC to -40 ํC
สิ่งอำนวย
ความสะดวก
• ชั้นวางสินค้าแบบเคลื่อนที่ (Mobile Rack)
• เครื่องผลิตโอโซนและเครื่องควบคุมความชื้น
• ลิฟต์ขนสินค้าขนาดใหญ่
• ระบบพลังงานสะอาดโซล่าร์เซลล์
• หลอดไฟฟ้า LED ภายในอาคาร เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
• พื้นที่อเนกประสงค์
สาขาสำโรง
1/1 หมู่7 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรง
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
โทร. 02-361-4800
พื้นที่จัดเก็บสินค้า
19,600 MT
อุณหภูมิ
พื้นที่ทั้งหมด
11,625 sq. m
สิ่งอำนวย
ความสะดวก
Frozen Room -18 ํC to -25 ํC
Chilled Room +0 ํC to +5 ํC
Ante Room +10 ํC to +15 ํC
Air-con Room +20 ํC to +25 ํC
• เครื่องผลิตโอโซนและเครื่องควบคุมความชื้น
• ระบบรักษาความปลอดภัย
• ประตูโหลดสินค้า
• ระบบสายพาน
• หลอดไฟฟ้า LED ภายในอาคาร เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
• พื้นที่อเนกประสงค์
พื้นที่จัดเก็บสินค้า
19,600 MT
พื้นที่ทั้งหมด
11,625 sq. m
อุณหภูมิ
Frozen Room -18 ํC to -25 ํC
Chilled Room +0 ํC to +5 ํC
Ante Room +10 ํC to +15 ํC
Air-con Room +20 ํC to +25 ํC
สิ่งอำนวย
ความสะดวก
• เครื่องผลิตโอโซนและเครื่องควบคุมความชื้น
• ระบบรักษาความปลอดภัย
• ประตูโหลดสินค้า
• ระบบสายพาน
• หลอดไฟฟ้า LED ภายในอาคาร เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
• พื้นที่อเนกประสงค์
สาขาวังน้อย
131 หมู่1 ถนนพหลโยธิน ตำบลสนับทึบ
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
โทร. 035-958-620
พื้นที่จัดเก็บสินค้า
42,300 MT
อุณหภูมิ
พื้นที่ทั้งหมด
34,000 sq. m
สิ่งอำนวย
ความสะดวก
Frozen Room -18 ํC to -25 ํC
Chilled Room +0 ํC to +5 ํC
+10 ํC to +15 ํC
Ante Room +10 ํC to +15 ํC
Air-con Room +20 ํC to +25 ํC
Freezing Room -35 ํC to -40 ํC
• ฉนวนกันความร้อนคุณภาพสูง
• ระบบความเย็นแบบ Quick Freezer
• ชั้นวางสินค้าแบบเคลื่อนที่ (Mobile Rack)
• เครื่องผลิตโอโซนและเครื่องควบคุมความชื้น
• ลิฟต์ขนสินค้าขนาดใหญ่
• ระบบพลังงานสะอาดโซล่าร์เซลล์
• หลอดไฟฟ้า LED ภายในอาคาร เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
• พื้นที่อเนกประสงค์
พื้นที่จัดเก็บสินค้า
42,300 MT
พื้นที่ทั้งหมด
34,000 sq. m
อุณหภูมิ
Frozen Room -18 ํC to -25 ํC
Chilled Room +0 ํC to +5 ํC
+10 ํC to +15 ํC
Ante Room +10 ํC to +15 ํC
Air-con Room +20 ํC to +25 ํC
Freezing Room -35 ํC to -40 ํC
สิ่งอำนวย
ความสะดวก
• ฉนวนกันความร้อนคุณภาพสูง
• ระบบความเย็นแบบ Quick Freezer
• ชั้นวางสินค้าแบบเคลื่อนที่ (Mobile Rack)
• เครื่องผลิตโอโซนและเครื่องควบคุมความชื้น
• ลิฟต์ขนสินค้าขนาดใหญ่
• ระบบพลังงานสะอาดโซล่าร์เซลล์
• หลอดไฟฟ้า LED ภายในอาคาร เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
• พื้นที่อเนกประสงค์