ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งที่กำลังเปิดรับ

-พนักงานขนถ่ายสินค้า (Distributor)    
พนักงานรายเดือน
คุณสมบัติผู้สมัคร
เพศชาย  : อายุ 18-30 ปี
การศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น
ทำงานปกติวันจันทร์–วันเสาร์  เวลา 08.30–17.30 น.

-พนักงานช่าง (Mechanic) ประจำสาขาวังน้อย
พนักงานรายเดือน
คุณสมบัติผู้สมัคร
เพศชาย : อายุ 20-35 ปี
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) ขึ้นไป สาขาช่างไฟฟ้า
สามารทำงานเป็นกะได้ กะกลางวัน 08.30-17.30 น. กะกลางคืน 17.30-08.30 น.
ถ้ามีประสบการณ์ในการทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

ปรับเงินเดือนประจำปี
โบนัสประจำปี
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
ค่ารักษาพยาบาล
ประกันสังคม
เครื่องแบบพนักงาน
ค่าอาหาร
ค่าปฎิบัติงาน
เบี้ยขยัน
ตรวจสุขภาพประจำปี
วันหยุดประจำปี
วันลากิจ
วันหยุดพักผ่อนประจำปี

สนใจติดต่อ/สอบถามฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ส่งหลักฐานการสมัคร และระบุหัวข้อสมัครงานที่ admin@thaiyokorei.co.th :
สาขาบางปะกง อีเมล์ prapakamon@thaiyokorei.co.th / โทร. : 038-532-154
สาขาสำโรง อีเมล์ watcharee@thaiyokorei.co.th /  โทร. :  02-361-4800
สาขาวังน้อย อีเมล์ amornrat@thaiyokorei.co.th / โทร. : 035-958-620